PDA

View Full Version : Sá»*a lỗi Java không ký nộp tờ khai thuế online được DTKTTHNdvktls01
08-19-2020, 06:16 PM
Hướng dẫn c*i đặt, nâng cấp update cấu hình Java nộp tờ khai thuế điện t* online

CÁC PHẦN MỀM CẦN THIẾT VÀ HƯỚNG DẪN ĐỂ CÀI ĐẶT NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ ONLINE


Phần mềm HTKK bản mới nhất 4.4.4

ItaxViewer phiên bản: 1.6.5

Java phiên bản2.6.1

Phần mềm giải nén WinRar:

Cac phần mềm cần thiết va hướng dẫn để cai đặt nộp thuế điện tử online (https://daotaoketoanthuehanoi.vn/cac-phan-mem-can-thiet-va-huong-dan-de-cai-dat-nop-thue-dien-tu-online)


Link tải Esign v* tiện *ch thuế điện t* phòng trang thuế lỗi mạng không tải được:

Khi có phiên bản mới hơn, mình sẽ c*p nh*t lại link tải tại đây nhé

Các phần mềm trên n*y đều tải trực tiếp từ Thuế v* các nguồn ch*nh thức gốc, các bạn nên tải về tự c*i đừng s* dụng các bản không rõ nguồn gốc, vì có thể các bản c*i đó đã bị chỉnh s*a âm thầm c*i đặt thêm các phần mềm SEO, lấy cắp thông tin ... không ổn định cho máy t*nh v* hay phải c*i lại Java

Video hướng dẫn:

Hướng dẫn c*i đặt, nâng cấp update cấu hình Java nộp tờ khai thuế điện t* online

Đao Tạo Kế Toan Thuế - YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCHUG1269hZWfO4G-SsbuuJg)

https://daotaoketoanthuehanoi.files.wordpress.com/2020/07/tang-phan-mem-ke-toan-khi-dung-dich-vu-1.png

https://dichvuketoanthuetrongoibacninh18380121.files.wordp ress.com/2020/08/tldn.png

>